Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 115/2024VKH, sản phẩm: Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Ngày tạo : 23/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 115/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác

Mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên bê tông HAMACO - Hậu Giang.

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp với: 

TCVN 9340:2012.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến ngày 25 tháng 4 năm 2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần có thông báo kết quả

đánh giá giám sát vào tháng 4/2025 và 4/2026)

 

Các tin liên quan