Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 237-4/2023VKH, sản phẩm: Tro bay lò khí hóa làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 14/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 237-4/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay lò khí hóa làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Địa chỉ:

Đường Trần Nguyên Hãn - phường Thọ Xương - thành phố Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến ngày 07 tháng 08 năm 2026.

 

Các tin liên quan