Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 240-3/2022VKH, sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 30/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 240-3/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm nền đường ô tô

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

14/01/2023 đến 13/01/2026

 

Các tin liên quan