Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-18/2023VKH

Ngày tạo : 10/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-18/2023VKH

 Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa  dương vành bằng sứ, không đi kèm phụ kiện xả, hiệu Grohe, kích thước 600*400*273mm, mã 39311000, Trung Quốc, GROHE: 01 cái

2. Chậu rửa âm bàn bằng sứ hiệu Grohe, kích thước 560*420 mm, mã 39423000, Ai Cập, GROHE: 135 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  LVN_GROHE_3199468 ngày 12/03/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 6000019594 ngày 18/03/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 176259869 ngày 18/03/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: CNSHA0001361742 ngày 28/03/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106191917640 ngày 08/04/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Doanh nghiệp xuất khẩu: Grohe Pacific Pte. Ltd.

+ Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: 180 Clemenceau Avenue # 06-02 Haw Par Centre Singapore 239922.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan