Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 102-1/2024VKH, sản phẩm: gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 10/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 102-1/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH VITTO - VP.

Địa chỉ:

Lô 1, Khu vực A, Khu CN Tam Dương II, Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5. 

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 14 tháng 4 năm 2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần thông báo kết quả đánh giá giám sát vào tháng 4/2025 và 4/2026.

 

Các tin liên quan