Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 492-1/2023VKH, sản phẩm: thiết bị vệ sinh nhãn hiệu toto gồm: Bệ xí bệt; Chậu rửa; Bồn tiểu nam treo tường; Bồn tiểu nữ

Ngày tạo : 29/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 492-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Thiết bị vệ sinh nhãn hiệu Toto gồm:

+ Bệ xí bệt;

+ Chậu rửa;

+ Bồn tiểu nam treo tường;

+ Bồn tiểu nữ.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 02/01/2024 đến ngày 01/01/2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát

vào tháng 12/2024 và 12/2025.

 

Các tin liên quan