Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-25/2023VKH

Ngày tạo : 04/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-25/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Xí bệt bằng sứ, hiệu Inax. Kích thước 750x420x520mm, Mã CE1-CN552YBC-GWBW1. Japan, Lixil Corporation: 04 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 7200128104 ngày 29/03/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: YG(903T6)240010 ngày 09/05/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: YG(903T6)240010 ngày 09/05/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: 113049790126 ngày 16/05/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106312825730 ngày 29/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Xanh VIP.

+ Nhà sản xuất: LIXIL CORPORATION.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: OSAKI GARDEN TOWER, 1-1 NISHI- SHINAGAWA  1- CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141-0033, JAPAN.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan