Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-4/2023VKH

Ngày tạo : 22/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-4/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa âm bàn bằng sứ (Eurosmart basin under-count. w.overfl 55), hiệu Grohe, kích thước 440*560mm,  mã 3971100H, Ấn Độ/GROHE: 8 bộ

2. Chậu rửa âm bàn bằng sứ (Bau Ceramic washbasin under-counter 55), hiệu Grohe, kích thước kích thước 560*420mm,  mã 39423000, Ai Cập/GROHE: 8 bộ

3. Chậu rửa treo tường bằng sứ (Eurocube washbasin wall hung 60), hiệu Grohe, kích thước 605*480*148mm, mã 39231000, Trung Quốc/GROHE: 31 bộ

4. Chậu rửa dương vành bằng sứ, không bao gồm phụ kiện xả (Eurocosmo Counter top basin 60), hiệu Grohe, kích thước 600x400x273 mm, mã 39291000, Trung Quốc/GROHE: 02 bộ

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

1- Hợp đồng mua bán số: LVN_GROHE_3182508 ngày 18/01/2024.

2- Hoá đơn số:  6000018457 ngày 19/01/2024.

3- Danh mục hàng hoá số: 176258423; 176258588; 176258803 ngày 19/01/2024.

4- Vận đơn số:  CNSHA0001347301 ngày 26/01/2024.

5- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106071814700 ngày 05/02/2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan