Chứng nhận hợp quy

QR giấy chứng nhận hợp quy số 514-12/2023VKH

Ngày tạo : 03/04/2024

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-12/2023VKH

 Chứng nhận sản phẩm:

1. Bồn cầu 1 khối kiểu Neo Modern, không kèm nắp, hiệu American Standard, Kích thước: 734*376*730mm, Mã WP-2073NO (CCAS2073-1110410F0), Trung Quốc

LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 21 cái

2. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard, Kích thước: 550*460*60mm; Mã WP-F417 (CCASF417-1010410F0), Trung Quốc

LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 05 cái

3. Chậu rửa đặt trên bàn bằng sứ kiểu New Modern, hiệu American Standard, Kích thước 545*400*184mm, Mã WP-F633 (CCASF633-0000410F0). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 30 cái

4. Chậu sứ đặt nửa bàn, logo Grohe, Kích thước 550*450*169 mm, mã 120128 (G-120128).        Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 49 cái

5. Chậu sứ đặt trên bàn, logo Grohe, Kích thước 600*450*175 mm, mã 120129 (G-120129).        Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 15 cái

6. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, logo Grohe, Kích thước 550*380*110 mm, Mã SF-WP-F412 (G-120451). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 16 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200118936 ngày 26/05/2023; 7200123230 ngày 16/10/2023; 7200125549 ngày 28/12/2023; 7200125606 ngày 29/12/2023; 7200126154 ngày 16/01/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 20240307L ngày 07/03/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 20240307L ngày 07/03/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: SHHPH2405683 ngày 19/03/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106165343652 ngày 26/03/2024

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng

+ Nhà sản xuất: LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai) Co., LTD

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 70B PUNAN ROAD, XIDU TOWN.FENGXIAN COUNTY, SHANGHAI, CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

 Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan