Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 061/2020VKH, sản phẩm: Gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 19/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 061/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH VITTO Phú Lộc

Địa chỉ:

Lô CN 3-10-12 Khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/6/2022 đến 31/5/2023

Các tin liên quan