Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 117/2023VKH, sản phẩm: gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 07/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 117/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH VITTO Phú Lộc

Địa chỉ:

Lô CN 3-10-12 Khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/6/2023 đến 31/5/2026

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 5/2024 và 5/2025

 

Các tin liên quan