Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-21/2023VKH

Ngày tạo : 03/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-21/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa treo tường bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard, Kích thước 460 x 600 x 135 mm, Mã 0507W-WT (CL0507I-6DACTLWW). Thái Lan LIXIL THAILAND: 20 cái

2. Bồn cầu New Linear bằng sứ, hiệu American Standard       Kích thước 640*372*390mm. Mã 2481-WT (CL2481B-6DACTST),   Thái Lan LIXIL THAILAND: 4 cái

3. Chậu rửa âm bàn bằng sứ, kiểu Active, hiệu American Standard. Kích thước 430*580*220 mm, Mã 0458-WT (CL0458I-6DACTLU).     Thái Lan LIXIL THAILAND: 50 cái

4. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard. Kích thước 400x400x181 mm, Mã 0509-WT (CL0509I-6DACTLA).     Thái Lan LIXIL THAILAND: 30 cái

5. Chậu rửa treo tường bằng sứ, hiệu American Standard. Kích thước 535*480*116 mm, Mã 0955-WT (CL0955I-6DACTLW). Thái Lan

LIXIL THAILAND: 20 cái

6. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ kiểu Active, hiệu American Standard. Kích thước 495x403x195mm. Mã 0950-WT (CL0950I-6DACTLA)      Thái Lan LIXIL THAILAND: 15 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200124086 ngày 13/11/2023; 7200125424 ngày 25/12/2023; 7200127200 ngày 04/03/2024; 7200127723 ngày 19/03/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 2103065364 ngày 09/04/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 2103065364 ngày 09/04/2024

+ Vận đơn (Bill of lading) số: SITGLCHP393668 ngày 14/04/2024

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106232086111 ngày 24/04/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 1/6 MOO 1, PHAHOLYOTHIN ROAD KM.32, KLONG-NEUNG KLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120, THAILAND.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan