Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 060/2024VKH, sản phẩm: cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - cát mịn

Ngày tạo : 17/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SỐ 060/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - cát mịn.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ.

Địa chỉ:

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Đơn vị phân phối:

Công ty TNHH Trường Lâm.

Địa chỉ:

Tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Phù hợp với:

QCVN 16:2019/BXD.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến ngày 16 tháng 4 năm 2025.

 

Các tin liên quan