Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-26/2023VKH

Ngày tạo : 07/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-26/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Xí bệt một khối bằng sứ màu trắng loại CS911VT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối và thoát xả, không kèm nắp đậy và bệ ngồi), kích thước 706x394x380mm, hiệu TOTO. Nhật Bản, TOTO LTD.

2. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng loại LS910CR#NW1 (không kèm phụ kiện), kích thước 460x460x179mm, hiệu TOTO. Nhật Bản, TOTO LTD.

Nhà sản xuất: TOTO LTD.

Địa chỉ nhà sản xuất:

2-1-1, NAKASHIMA, KOKURAKITA-KU, KITAKYUSHU- CITY, FUKUOKA, 802-8601, JAPAN.

Giấy chứng nhận ISO 9001 của nhà sản xuất số: 16276475 cấp lần đầu ngày 27/03/2014, cấp lại ngày 17/03/2023, hết hạn ngày 26/03/2026.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà xuất khẩu:

TOTO LTD.

Địa chỉ:

1-1, NAKASHIMA 2-CHOME, KOKURAKITA-KU KITAKYUSHU, 802-8601 JAPAN.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 07/6/2024 đến ngày 06/6/2025.

 

Các tin liên quan