Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 122/2023VKH, sản phẩm: cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

Ngày tạo : 14/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 122/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên bê tông Hamaco - Hậu Giang

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

18/6/2023 đến 17/6/2026

 

Các tin liên quan