Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 227/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: gạch bê tông

Ngày tạo : 21/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 227/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Vạn Gia.

Địa chỉ:

Số 10/22 đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 đến ngày 25 tháng 11 năm 2024.

 

Các tin liên quan