Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 121-3/2023VKH, sản phẩm: tro bay tại chân Silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fa, Fb và Fc

Ngày tạo : 07/06/2023

 

Giấy chứng nhận hợp quy số 121-3/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân Silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fa, Fb và Fc

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương

Địa chỉ:

Khu 8, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

09/6/2023 đến 08/6/2026

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 5/2024 và 5/2025.

 

Các tin liên quan