Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-29/2023VKH

Ngày tạo : 31/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-29/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, kiểu Acacia E, hiệu American Standard. Kích thước 550x380x150mm; Mã WP-F412 (CCASF412-1000410F0). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 40 chiếc

2. Chậu sứ đặt nửa bàn, hiệu Grohe. Kích thước 550*450*169 mm, mã 120128 (G-120128). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 720 chiếc

3. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ, hiệu Grohe. Kích thước 550*380*110 mm, Mã SF-WP-F412 (G-120451). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 46 chiếc

4. Chậu rửa đặt trên bàn bằng sứ kiểu New Modern, hiệu American Standard. Kích thước 545*400*184mm, Mã WP-F633 (CCASF633-0000410F0). Trung Quốc LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai): 30 chiếc

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 7200127697 ngày 18/03/2024; 7200127728 ngày 19/03/2024; 7200128023 ngày 28/03/2024, 7200128419 ngày 10/04/2024, 7200128606 ngày 15/04/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 20240514L ngày 14/05/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 20240514L ngày 14/05/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: SITGSHHPQ290040 ngày 20/05/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:  106304675630 ngày 25/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL AS Sanitary Manufacturing (Shanghai) Co., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 70B PUNAN ROAD, XIDU TOWN.FENGXIAN COUNTY, SHANGHAI, CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan