Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-2/2023VKH

Ngày tạo : 21/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Bệ tiểu nam treo tường bằng sứ màu trắng, đã gồm van cảm ứng tự động dùng điện; nhãn hiệu TOTO. Kiểu loại USWN900AE#XW. Kích thước (420x380x920)mm. Trung Quốc/TOTO EASTCHINA CO., LTD

2. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng; nhãn hiệu TOTO. Kiểu loại LW1714B#XW. Kích thước (400x400x167)mm. Trung Quốc/TOTO EASTCHINA CO., LTD

Nhà sản xuất: TOTO EASTCHINA CO., LTD

Địa chỉ: No.1108, Nanle Road, Songjiang Industrial Park, Shanghai, P.R. China.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của nhà sản xuất số: CN06/01626 

Cấp ngày 27/6/2006. Hiệu lực từ ngày 27/6/2024 đến ngày 26/06/2027.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ: Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung,

Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà xuất khẩu:

TOTO EASTCHINA CO., LTD.

Địa chỉ: No.1108, Nanle Road, Songjiang Industrial Park, Shanghai, P.R. China.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 21/02/2024 đến ngày 20/02/2025.

 

Các tin liên quan