Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-11/2023VKH

Ngày tạo : 29/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-11/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Thiết bị vệ sinh - Bệ xí bệt: Xí bệt bằng sứ, hiệu Inax, Kích thước 750x420x520mm, Mã CE1-CN552YBC-GWBKG, Japan, Lixil Corporation: 04 cái.

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200124174 ngày 15/11/2023.

+ Hoá đơn (Invoice) số: YG (903T6) 240006 ngày 01/03/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: YG (903T6) 240006 ngày 01/03/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: NGHPH-010-006-24JP ngày 08/03/2024.

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) số:  không có

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106147204221 ngày 20/03/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Tân Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL CORPORATION.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: OSAKI GARDEN TOWER, 1-1 NISHI- SHINAGAWA  1- CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141-0033, JAPAN.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan