Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-13/2023VKH

Ngày tạo : 19/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-13/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Chậu dịch vụ (Chậu rửa) treo tường bằng sứ màu trắng loại UASK117#NW1, dùng để rửa, xả chất thải của người khuyết tật, không có lỗ chảy tràn, không lắp xi phông, kích thước 340x340x370 mm, hiệu TOTO

Nhà sản xuất:

TOTO LTD. và Các Công ty thuộc tập đoàn TOTO.

Địa chỉ nhà sản xuất:

2-1-1, NAKASHIMA, KOKURAKITA-KU, KITAKYUSHU- CITY, FUKUOKA, 802-8601, JAPAN và các địa chỉ khác của các Công ty thuộc tập đoàn TOTO.

Giấy chứng nhận ISO 9001 của nhà sản xuất số: 16276475 cấp lần đầu ngày 27/03/2014, cấp lại ngày 17/03/2023, hết hạn ngày 26/03/2026.

Nhà xuất khẩu:

TOTO LTD.

Địa chỉ nhà xuất khẩu:

1-1, NAKASHIMA 2-CHOME, KOKURAKITA-KU KITAKYUSHU, 802-8601 JAPAN.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 19/4/2024 đến ngày 18/4/2025.

 

Các tin liên quan