Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 132/2022VKH, sản phẩm: Kính dán an toàn nhiều lớp; Kính phẳng tôi nhiệt; Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Ngày tạo : 15/10/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 132/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Kính dán an toàn nhiều lớp; Kính phẳng tôi nhiệt; Kính hộp gắn kín cách nhiệt.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần EUROWINDOW

Địa chỉ:

Lô số 15, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội.

Phù hợp:

QCVN16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

12/10/2022 đến 11/10/2025

 

Các tin liên quan