Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 287/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: gạch bê tông mác M7,5 loại có trát, 2 lỗ, kích thước 220*105*65

Ngày tạo : 13/10/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 287/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông mác M7,5 loại có trát, 2 lỗ, kích thước 220*105*65

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Trường Đức.

Địa chỉ:

Nhà ông Nhật, xóm 1 thôn Tứ Cường, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến ngày 01 tháng 10 năm 2024.

 

Các tin liên quan