Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 129-2/2024VKH, sản phẩm: Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông và vữa loại C

Ngày tạo : 27/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 129-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông và vữa loại C.

Đơn vị sản xuất: 

Nhà máy giấy Xương Giang - Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Giang.

Địa chỉ:

Lô B8-B9-B11, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 28/5/2024 đến ngày 27/5/2025 đối với tro xỉ đốt than tại kho chứa của đơn vị sản xuất.

 

Các tin liên quan