Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 079/2020VKH, sản phẩm: cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

Ngày tạo : 16/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 079/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH Một thành viên bê tông Hamaco - Hậu Giang

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai Đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

18/6/2022 đến 17/6/2023

 

Các tin liên quan