Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu vách panel chống cháy

Ngày tạo : 19/01/2021

Ngày 22/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu panel chống cháy được tổ hợp từ các tấm thành phần, có kích thước tổng thể 3m x 3m theo tiêu chuẩn TCVN 9311-8:2012 cho khách hàng Công ty TNHH SX-TM-DV SaPai, chi nhánh Bắc Ninh.

Thử nghiệm được thực hiện trên lò đứng với môi trường lò thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9311-8:2012.

Quá trình lấy mẫu, lắp dựng và thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.

Các tin liên quan