Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa cho tấm tường 3D

Ngày tạo : 12/07/2015

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đất Trung Việt, sáng ngày 19/01/2010, Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng -  Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm thành công khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm là tấm tường 3D. Đây là đợt thử nghiệm về đốt đầu tiên của Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy trong năm 2010.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đất Trung Việt, sáng ngày 19/01/2010, Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng -  Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm thành công khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm là tấm tường 3D. Đây là đợt thử nghiệm về đốt đầu tiên của Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy trong năm 2010.Đây là thử nghiệm cho tấm tường 3D chịu lửa, không cách nhiệt bằng bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 342:2005 (ISO 834-1) đầu tiên được thực hiện tại phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy. Theo thiết kế, mẫu sản phẩm gửi đến thử nghiệm đều có khả năng chịu lửa dự kiến từ 20 đến 30 phút. Khi tiến hành, mẫu thử được thử nghiệm trong thời gian 35 phút trên hệ thống lò thử nghiệm đốt theo phương đứng. Đến phối hợp lắp đặt mẫu sản phẩm và theo dõi giám sát quá trình thử nghiệm có đại diện của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đất Trung Việt và các cán bộ kỹ thuật.

Các tin liên quan