Thí nghiệm

Thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính

Ngày tạo : 12/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Cao ốc Văn phòng Dragon Tower - Thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Cao ốc Văn phòng Dragon Tower - Thành phố Hồ Chí Minh.Đây là thí nghiệm đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Qui trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thí nghiệm có kính thước 5,7 m (cao) x 3,5 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thí nghiệm. Các chỉ tiêu được thí nghiệm là: Tính năng làm việc của hệ kết cấu nhôm kính; Độ lọt nước của hệ thống nhôm kính; Độ lọt khí của hệ thống nhôm kính. Các chỉ tiêu này rất quan trọng, quyết định đến chất lượng của hệ thống mặt dựng nhôm kính.

Các tin liên quan