Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước cơ sở II

Ngày tạo : 26/06/2017

Tháng 2 năm 2017, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước cơ sở II. . Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn ASTM, AAMA. Mẫu thử nghiệm có kính thước 7,2 m (cao) x 5,37 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

 Các chỉ tiêu được thử nghiệm là :

(a) Gia tải sơ bộ với  với Psb = ±50% P kc  = +835 Pa và - 670 Pa;

(b) Độ lọt khí với Plk = ±300 Pa (2 lần, trước và sau khi thử nghiệm tính năng kết cấu);

(c) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 50% P kc  = 835 Pa trong 15 phút (2 lần, trước và sau khi thử nghiệm tính năng kết cấu);

(d) Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln = 300 Pa trong 15 phút;

(e) Tính năng kết cấu với P kc = +1670 Pa và - 1340 Pa;

(f) Tải trọng ở trạng thái cực hạn P ch  = 1,5*P kc  = + 2505 Pa  và - 2010 Pa.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơ quan Kiểm toán Nhà nước”, đại diện đơn vị tư vấn giám sát “Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư”, đại diện đơn vị thi công “Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & sản xuất Phi Kha”.

Các tin liên quan