Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án "Khu biểu diễn và bán lẻ" Tp. Đà Nẵng

Ngày tạo : 13/02/2022

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án "Khu biểu diễn và bán lẻ" tại huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04 và các tài liệu khác có liên quan.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm gồm: Độ lọt khí với Plk = 300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút; Tính năng kết cấu với Pkc = +1412 Pa và -1059 Pa.

Các tin liên quan