Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở

Ngày tạo : 09/04/2019

Ngày 23 tháng 03 năm 2019, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió – Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình: “Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (Sunshine Center)” tại Hà Nội. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính có kính thước 8,4 m (cao) x 3,58 m (rộng), được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: Độ lọt khí với Plk = 300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút; Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  300 Pa trong 15 phút; Tính năng kết cấu với P kc = + 1547 Pa và -1160 Pa; Dịch chuyển theo phương ngang.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công.

 

Các tin liên quan