Thí nghiệm

Phòng thí nghiệm công trình- Viện CN Kết cấu CT xây dựng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn

Ngày tạo : 13/07/2015

Trong tháng 6 năm 2013, Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn với Công ty Công trình Giao thông 499 và Công ty Cổ phần Cầu 11 Thăng Long.

Trong tháng 6 năm 2013, Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn với Công ty Công trình Giao thông 499 và Công ty Cổ phần Cầu 11 Thăng Long.
Đây là thí nghiệm phục vụ cho cho Dự án Tín dụng Ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Phòng thí nghiệm công trình đã thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng quy trình, quy phạm chuyên ngành với tải trọng thí nghiệm cho gối là 2400 tấn. Đặc biệt trong thí nghiệm này, đơn vị đã sử dụng 04 kích ENERPAC mối kích 1000 tấn và hệ thống bơm dầu do phòng tự đầu tư. Đây thực sự là một nỗ lực của phòng trong bối cảnh có sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng từ các đơn vị ngoài Viện. Việc đầu tư này cũng là một trong những yếu tố khẳng định năng lực và thương hiệu của các phòng thí nghiệm thuộc Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD.
Một số hình ảnh thí nghiệm:


Các tin liên quan