Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu vách ngăn bằng kính khung thép

Ngày tạo : 13/07/2015

Ngày 03/05/2012, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu vách ngăn bằng kính do khách hàng là Công ty COSMO VIETNAM thiết kế và chế tạo

Ngày 03/05/2012, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu vách ngăn bằng kính do khách hàng là Công ty COSMO VIETNAM thiết kế và chế tạoMẫu thử là hệ thống vách ngăn gồm khung thép bịt kính chịu lửa và không cách nhiệt. Kích thước ô kính là 2,8 m x 1,4 m. Đây là hệ thống mẫu vách ngăn cháy bằng kính thứ 2 được thử nghiệm về khả năng chịu lửa tại LAS-XD 416. Hệ thống mẫu thử được khách hàng thiết kế và dự kiến áp dụng cho một khách sạn cao cấp đang được xây dựng tại Phnôm- Pênh, Căm - pu - chia.Thử nghiệm được thực hiện theo quy trình nêu trong ISO 3009 trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem Ảnh 2). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1363-1:1999. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng và chuyên gia giám sát của SGS Việt Nam.

Các tin liên quan