Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm vách kính

Ngày tạo : 13/04/2021

Ngày 01/04/2021, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 02 mẫu sản phẩm vách kính chịu lửa cho khách hàng là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Vinastar.

Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 70 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn ISO 3009: 2003.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng và đại diện Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Các tin liên quan