Thí nghiệm

Thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng

Ngày tạo : 13/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính (hệ unitized - hệ thống được thiết kế lắp dựng theo kiểu module) cho công trình Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Petroland Tower), thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính (hệ unitized - hệ thống được thiết kế lắp dựng theo kiểu module) cho công trình Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Petroland Tower), thành phố Hồ Chí Minh.Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn AS/NZS 4284:2008 với mẫu thí nghiệm có kích thước 7,4 m (cao) x 6 m (rộng), được lắp dựng vào buồng thí nghiệm. Đây là mẫu thí nghiệm lớn nhất được thực hiện tại Việt Nam hiện nay. Theo yêu cầu, một số chỉ tiêu đã được thí nghiệm là: kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thí nghiệm P = +1600 Pa và -1600 Pa; kiểm tra độ lọt khí với áp lực thí nghiệm P = +150 Pa và -150 Pa; kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thí nghiệm P = - 480 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút; kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn với 3 giai đoạn: áp lực thí nghiệm thay đổi từ - 240 Pa đến - 480 Pa, từ - 320 Pa đến - 640 Pa và từ - 480 Pa đến - 960 Pa; kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thí nghiệm P = +2400 Pa và -2400 Pa; kiểm tra khả năng chịu lực đo động đất.

Các tin liên quan