Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa đi chịu lửa bằng thép có ô kính quan sát

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 08/11/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa mẫu cửa đi chịu lửa 2 cánh bằng thép cho Công ty cổ phần sản xuất xây dựng Dũng Tiến và cộng sự.

Ngày 08/11/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa mẫu cửa đi chịu lửa 2 cánh bằng thép cho Công ty cổ phần sản xuất xây dựng Dũng Tiến và cộng sự.
Điều nổi bật của thiết kế này là trên cánh cửa có ô kính quan sát (Vision Panel), với ô kính này người sử dụng ở hai phía của cửa có thể dễ dàng quan sát không gian ở phía bên kia để tránh những sự cố khi đóng, mở cửa. Tuy nhiên, trong các sản phẩm cửa chịu lửa đây lại là một điểm yếu đòi hỏi phải có nghiên cứu, thiết kế và sử dụng đúng loại vật liệu, đặc biệt là chủng loại kính thì mới có thể đảm bảo được yêu cầu về khả năng chịu lửa.Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 130 phút  trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1634-1 : 2000. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dũng Tiến, chuyên gia kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Tiên Phong. Hệ thống sản phẩm này được thiết kế, chế tạo bởi Cổ phần sản xuất xây dựng Dũng Tiến và cộng sự, có sử dụng một số phụ kiện cửa và vật liệu kính chịu lửa nhập khẩu từ nước ngoài.

Các tin liên quan