Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao

Ngày tạo : 13/07/2015

Trong hai ngày 23 và 24/9/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu sản phẩm vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty Vĩnh Tường thiết kế và chế tạo. Đây là thử nghiệm đánh dấu một bước mới trong sự hợp tác giữa Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy với SGS Việt Nam, một chi nhánh của công ty SGS quốc tế. SGS là một công ty quốc tế cung cấp các dịch vụ về kiểm định, thử nghiệm và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa có uy tín trên toàn cầu.

Trong hai ngày 23 và 24/9/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu sản phẩm vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty Vĩnh Tường thiết kế và chế tạo. Đây là thử nghiệm đánh dấu một bước mới trong sự hợp tác giữa Phòng thí nghiệm Phòng chống cháy với SGS Việt Nam, một chi nhánh của công ty SGS quốc tế. SGS là một công ty quốc tế cung cấp các dịch vụ về kiểm định, thử nghiệm và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa có uy tín trên toàn cầu.
Hai hệ thống mẫu được thử nghiệm bao gồm: hệ thống dùng cho vách ngăn chịu lửa 1 giờ và hệ thống dùng cho vách ngăn chịu lửa 2 giờ. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn BS EN 1634 - 1:1999.Cả hai thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1634-1 : 2000. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện SGS Việt Nam và các cán bộ kỹ thuật của Công ty Vĩnh Tường.Như vậy sau Promat International Asia Pacific (năm 2004) thì Vĩnh Tường là nhà sản xuất thứ 2 tại Việt Nam có mẫu sản phẩm vách ngăn nhẹ được thử nghiệm và đánh giá về khả năng chịu lửa tại Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy.

Các tin liên quan