Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án khu phức hợp vương miện kim cương Hải Phòng

Ngày tạo : 05/10/2023

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án dự án khu phức hợp vương miện kim cương Hải Phòng tại Hải An, Tp. Hải Phòng theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04, AAMA 501.1-05, AAMA 501.4-00 và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Gia tải sơ bộ; Thủ nghiệm đóng/ mở cửa sổ; Độ lọt khí với Plk =300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 720 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln = 720 Pa; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương đứng); Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương ngang); Lặp lại độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 720 Pa; Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió) với Pkc = + 2709 Pa và -3612 Pa; Lặp lại độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 720 Pa; Tải trọng cực hạn với Pch = +3711 Pa và -4948 Pa (độ bền gió lớn nhất); Độ lọt nước cho trường hợp lão hóa keo silicone P = 720  Pa.

 

 

Các tin liên quan