Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ cửa nhôm kính dự án The river Thủ Thiêm, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/02/2022

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án The river Thủ Thiêm tại lô 3.15 khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, Hồ Chí Minh theo SS 268 : 2014 và các tài liệu khác có liên quan.

Các chỉ tiêu thí nghiệm gồm: Tính năng kết cấu với Pkc = 2500 Pa và -2500 pa / Structural test at serviceability limit state (Against wind pressure test) Pkc = +2500 Pa and -2500 Pa (with 100% design windload);Độ lọt khí với Plk = 500 Pa /Air infiltration test with Plk = 500 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  375 Pa trong 15 phút/ Water tightness test by static pressure with Pln = 375 Pa (15 minutes); Tải trọng cực hạn với Pch =1,5x Pkc = 3750 Pa và -3750 Pa (độ bền gió lớn nhất)/ Strength test at ultimate limit state with Pch =1,5x Pkc = +3750 Pa and -3750 Pa (Proof test)(with 150% design windload).

Các tin liên quan