Thí nghiệm

Thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính công trình Nhà Điều hành Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Ngày tạo : 13/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà Điều hành Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thí nghiệm có kính thước 8 m (cao) x 4,6 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thí nghiệm.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà Điều hành Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thí nghiệm có kính thước 8 m (cao) x 4,6 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thí nghiệm.


Các chỉ tiêu được thí nghiệm là: Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thí nghiệm P = +1100 Pa và -1100 Pa; Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thí nghiệm P = +300 Pa và -300 Pa; Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thí nghiệm P = - 770 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút; Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực động (bằng hệ thống quạt cao áp) với áp lực thí nghiệm P =  770 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút; Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thí nghiệm P = +1650 Pa và -1650 Pa.
Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đại diện đơn vị tư vấn giám sát Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng, đại diện đơn vị thi công Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quân Đạt.

Các tin liên quan