Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mái tôn của dự án nhà máy sản xuất ôtô Thaco Mazda

Ngày tạo : 12/12/2017

Ngày 17/11/2017, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mái tôn cho dự án “Nhà máy sản xuất ôtô Thaco Mazda”. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 4 m (rộng) x 6 m (dài) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm (diện tích lắp dựng lên đến 24 m2).

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là:

(a) Tính năng kết cấu với Pkc = ± 1600 Pa (tương đương với vận tốc gió V =184 km/hoặc, bão cấp 16 (thang bão Beaufort)).

(b) Tải trọng ở trạng thái cực hạn với Pch = 2*Pkc = ± 3200 Pa (tương đương với vận tốc gió V =260 km/hoặc, bão cấp 19 (thang bão Beaufort)).

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco)”,  đại diện đơn vị thi công “Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng”.

Các tin liên quan