Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa và chịu tác động phun nước làm mát của mẫu tường ngăn không chịu lực bằng viên xây bê tông

Ngày tạo : 13/07/2015

Ngày 24/11/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu tường ngăn không chịu lực bằng viên xây bê tông cho khách hàng là Công ty HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION. Đây là thử nghiệm đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện theo ASTM E 119-00 với đầy đủ cả giai đoạn thử chịu lửa và giai đoạn chịu phun nước làm mát. Mẫu thử là tường ngăn không chịu lực xây dựng từ viên xây bê tông và vữa chế tạo sẵn, đây là các vật liệu hoàn toàn được sản xuất trong nước.

Ngày 24/11/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu tường ngăn không chịu lực bằng viên xây bê tông cho khách hàng là Công ty HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION. Đây là thử nghiệm đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện theo ASTM E 119-00 với đầy đủ cả giai đoạn thử chịu lửa và giai đoạn chịu phun nước làm mát. Mẫu thử là tường ngăn không chịu lực xây dựng từ viên xây bê tông và vữa chế tạo sẵn, đây là các vật liệu hoàn toàn được sản xuất trong nước.
Theo quy trình thử nghiệm ASTM E 119-00, sẽ phải có 02 mẫu sản phẩm được thử nghiệm trong hai điều kiện khác nhau. Đầu tiên, một mẫu sẽ chịu tác động của môi trường nhiệt độ theo đường cong nhiệt tiêu chuẩn. Sau đó một mẫu tương tự sẽ chịu tác động của môi trường nhiệt độ cao trong khoảng thời gian bằng một nửa so với mẫu đầu tiên và ngay sau đó mẫu sẽ chịu tác động của dòng nước phun làm mát (xem ảnh) với áp lực và lưu lượng theo quy định.Thử nghiệm thứ nhất (mẫu sản phẩm chịu tác động của lửa) đã được LAS-XD 416 thực hiện vào ngày 08 tháng 8 vừa qua với thời gian thử là 130 phút. Thử nghiệm thứ hai được tiến hành theo hai giai đoạn: (1) giai đoạn chịu lửa, kéo dài 60 phút và (2) giai đoạn phun nước làm mát, kéo dài 150 giây với áp lực vòi phun là 30 Psi.

Các tin liên quan