Thí nghiệm

Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày tạo : 12/07/2015

Nhằm đánh giá khả năng chịu tải của cọc, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam được giao thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo hợp đồng số 14/2010 PVMN đã ký với Công ty TNHH địa kỹ thuật Furgo Việt Nam.

Nhằm đánh giá khả năng chịu tải của cọc, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam được giao thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình SP-SSA Internetional Termical, cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo hợp đồng số 14/2010 PVMN đã ký với Công ty TNHH địa kỹ thuật Furgo Việt Nam.Chủ đầu tư là Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn –SSA. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam sử dụng cọc bê tông Trial Pile 01 dài 52.1m, đường kính D900mm với tải trọng thí nghiệm 720 ton theo phương pháp đóng. Thí nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM D1143M - 07: Phương pháp thí nghiệm tiêu chuển cho móng sâu dưới tải trọng nén tĩnh dọc trục. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2011.

Các tin liên quan