Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu tường xây

Ngày tạo : 13/07/2015

Trong 5 ngày, từ ngày 05/12 đến hết ngày 09/12/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho 04 hệ thống mẫu sản phẩm tường ngăn không chịu lực được xây dựng bằng các loại viên xây khác nhau do Công ty Bouygues Batiment Intenational (BBI) thiết kế và chế tạo. Tất cả mẫu đều được thử nghiệm và đánh giá tính toàn vẹn cùng tính cách nhiệt theo quy trình thử nghiệm BS EN 1634-1:1999.

Trong 5 ngày, từ ngày 05/12 đến hết ngày 09/12/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho 04 hệ thống mẫu sản phẩm tường ngăn không chịu lực được xây dựng bằng các loại viên xây khác nhau do Công ty Bouygues Batiment Intenational (BBI) thiết kế và chế tạo. Tất cả mẫu đều được thử nghiệm và đánh giá tính toàn vẹn cùng tính cách nhiệt theo quy trình thử nghiệm BS EN 1634-1:1999.Tất cả các mẫu sản phẩm đều được chế tạo từ những vật liệu được sản xuất trong nước. Các hệ thống mẫu đã được thử nghiệm bao gồm: Mẫu tường dày 80 mm (tường đơn) xây bằng viên xây đất sét nung, rỗng 4 lỗ thử nghiệm trong 130 phút; Mẫu tường dày 180 mm (tường đôi) xây hàng dọc bằng viên xây đất sét nung, rỗng 4 lỗ, các viên khóa ngang bằng gạch đặc đất sét nung, thử nghiệm trong 165; Mẫu tường dày 90 mm (tường đơn) xây bằng viên xây block bê tông loại mỏng, thử nghiệm trong 130 phút; Mẫu tường dày 190 mm (tường đơn) xây bằng viên xây block bê tông loại dày, thử nghiệm trong 165 phút; Cả 04 thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1634-1 : 2000. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện BBI.

Các tin liên quan