Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm chèn bịt lỗ thông sàn

Ngày tạo : 02/04/2019

Trong hầu hết các công trình xây dựng hiện đại ngày nay, việc bố trí các lỗ thông sàn là rất phổ biến, với mục đích lắp đặt các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Tuy nhiên, trong điều kiện xảy ra hỏa hoạn, việc chèn bịt các lỗ thông sàn bằng loại vật liệu phù hợp có khả năng ngăn cháy là rất quan trọng.

Công ty TNHH HILTI Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS-XD 416), Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD, Viện KHCN Xây dựng triển khai phép thử nhằm xác định khả năng chịu lửa của của hệ mẫu sản phẩm chèn bịt lỗ thông sàn đơn vị này thiết kế.

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 vừa qua, Công ty TNHH HILTI Việt Nam đã phối hợp với LAS XD-416 tiến hành thử nghiệm khả năng chịu lửa của hệ mẫu sản phẩm chèn bịt lỗ thông sàn. Trước khi tiến hành thử nghiệm đốt, một mẫu sản phẩm được tiến hành thử nghiệm dịch chuyển theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM E 1966 - 99. Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống thiết bị chuyên dụng của Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD.

Thử nghiệm đốt được thực hiện theo các quy trình nêu trong tiêu chuẩn UL 1479 (2012) trên hệ thống thiết bị chuyên dụng của phòng thí nghiệm gồm lò thử nghiệm, hệ thống đường ống và quạt hút phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử để tạo áp suất trong suốt quá trình thử nghiệm. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng.

Các tin liên quan