Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng bọc phủ bảo vệ cấu kiện dầm thép của sơn chống cháy

Ngày tạo : 06/01/2020

Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2019, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành 03 thử nghiệm kiểm tra khả năng bọc phủ bảo vệ cấu kiện dầm thép của sơn chống cháy cho khách hàng là Công ty TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN).

Mẫu được thử là 03 mẫu dầm thép có tiết diện chữ I được bọc phủ bằng sơn chống cháy với 03 chiều dày khác nhau. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn ASTM E119 – 11a. 03 mẫu thử có chịu tải trọng trong suốt quá trình thử nghiệm.

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương ngang. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình ASTM E119 – 11a. Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử. Hiệu quả bọc bảo vệ của sơn chống cháy đối với 03 mẫu dầm thép lần lượt là 70 phút, 100 phút và 150 phút. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của các chuyên gia kỹ thuật.

 

Các tin liên quan