Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Trụ sở làm việc công ty Vinfast"

Ngày tạo : 28/02/2021

Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Trụ sở làm việc công ty Vinfast" tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội theo một số tiêu chuẩn ASTM và các tài liệu khác có liên quan.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm gồm: (a) Độ lọt khí với Plk = 300 Pa; (b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút; (c) Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  300 Pa; (d) Tính năng kết cấu với Pkc = +2062 Pa và -1547 Pa; (e) Tải trọng ở trạng thái cực hạn với Pkc = +3093 Pa và -2321 Pa.

 

Các tin liên quan