Thí nghiệm

Thử nghiệm mặt dựng nhôm kính dự án Lancaster Luminaire tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/04/2022

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm mặt dựng nhôm kính dự án Lancaster Luminaire tại 1152 - 1154 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04, AAMA 501.4-00, AAMA 501.1-05, AS/NZS 4284:2008, BS EN 1808:2015 và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Gia tải sơ bộ; Độ lọt khí với Plk = ± 300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  750 Pa trong 15 phút; Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió) với Pkc = +1740 Pa và Pkc = -2360 Pa (thử nghiệm với 50% và 100% tải trọng gió thiết kế); Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương đứng); Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương vuông góc);  Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương ngang); Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Thử nghiệm hệ thống neo của BMU/ BMU restraint test; Tải trọng cực hạn với Pch = 1.5 x Pkc =+2610 Pa và  -3540 Pa (thử nghiệm với 75% và 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất).

Các tin liên quan