Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu thiết kế ống gió

Ngày tạo : 31/08/2020

Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu thiết kế ống gió dạng hở (ống gió loại B) cho khách hàng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn cung cấp và sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E sản xuất. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của mẫu thiết kế ống gió được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn ISO 6944-1: 2008.

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương ngang. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình tiêu chuẩn ISO 6944-1: 2008. Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử, mẫu thử nghiệm đảm bảo khả năng chịu lửa trong 50 phút.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư và các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.

 

Các tin liên quan