Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm cửa đi bằng gỗ 01 cánh

Ngày tạo : 10/10/2019

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu cửa đi bằng gỗ 01 cánh cho khách hàng là Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi 01 cánh bằng gỗ, cấu tạo khung cửa bằng gỗ. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 (BS EN 1634-1:2008).

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1). Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử, mẫu thử nghiệm đạt khả năng chịu lửa trong 70 phút.
Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.

 

Các tin liên quan